Αρχική Κλείσιμο

Αρχεία Παραστατικών Τεχνών

Το Αρχείο Παραστατικών Τεχνών του Μουσείου Μπενάκη ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2005. Στόχος του Μουσείου είναι η συγκέντρωση, η αποδελτίωση και η ταξινόμηση αρχείων που αφορούν στις παραστατικές τέχνες.

Περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ