Αρχική Κλείσιμο

Ισλαμική Τέχνη

Το μουσείο άνοιξε για το κοινό το 2004 για να στεγάσει τη συλλογή που δημιουργήθηκε αρχικά από τον Αντώνη Μπενάκη, την εποχή που ζούσε ακόμα στην Αίγυπτο και συνέχισε μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα. Μετέπειτα εμπλουτίστηκε με άλλες δωρεές και σήμερα το μουσείο κατέχει μια από τις σημαντικότερες συλλογές διεθνώς. Η ιδιαιτερότητα των αντικειμένων αυτών έγκειται τόσο στην ιστορική σημασία όσο και στην δεξιοτεχνική κατασκευή τους.

Περισσότερα
  • mihrab
  • δοχείο
  • επιγραφή
  • κάδος
  • κιβωτίδιο
  • λεκάνη
  • νόμισμα
  • πιάτο
  • πλακίδιο
  • ύφασμα
  • φυλακτό
  • άγνωστης λειτουργίας αντικείμενο
  • είδος γραπτής επικοινωνίας
  • είδος εγγράφου ως προς τη μορφολογία
  • κτηριακός εξοπλισμός
  • νόμισμα τίτλος
  • προσωπικό είδος
  • σκεύος
  • Αίγυπτος
  • Αίγυπτος(?)
  • Αφγανιστάν
  • Αφρική
  • Ιράκ
  • Ιράκ(?)
  • Ιράν
  • Ισπανία
  • Ισπανία(?)
  • Παρίσι
  • Συρία
  • Συρία(?)
  • Τουρκία
  • Υεμένη
  • Ασία
  • Δυτική Ευρώπη
  • Γαλλία
   • μΧ
   • πΧ
   • μΧ
   • πΧ
  • Abu Tahir
  • Ahmad ibn al-Sarraj
  • Ali ibn Umar ibn Ibrahim al-Shankari al-Mawsili
  • Ismail ibn Ward al-Mawsili
  • Mirak Hussein Yazdi
  • Mohalem οικογένεια
  • Muhammad Tamir
  • εργαστήριο Ιζνίκ
  • εργαστήριο Κιουτάχειας