Αρχική Κλείσιμο
Φιλοξενίες Εργασίας 2023-2024

Ενότητα φιλοξενίας 01

 

Μια από τις βασικές δραστηριότητες της Οικίας Patrick & Joan Leigh Fermor είναι το πρόγραμμα των φιλοξενιών εργασίας (fellowships), το οποίο θα εγκαινιαστεί το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Στο πρόγραμμα φιλοξενιών εργασίας, το Μουσείο Μπενάκη συνεργάζεται με τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Freie Universität Berlin (Centrum Modernes Griechenland), το Princeton University (Stanley J. Seeger ’52 Center of Hellenic Studies) και το UCLA – University of California Los Angeles (Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture). Με κοινά κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί, το κάθε Ίδρυμα επιλέγει από δύο φιλοξενούμενους ανά έτος μέσα από αντίστοιχες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Το Μουσείο Μπενάκη προκηρύσσει δύο (2) θέσεις φιλοξενούμενων στην Οικία Leigh Fermor στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και καλεί ερευνήτριες / ερευνητές να υποβάλουν αιτήσεις για την πλήρωσή τους.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι φιλοξενούμενοι διαμένουν στην Οικία Leigh Fermor κατά δύο (2) περιόδους ανά ακαδημαϊκό έτος και οι φιλοξενίες εργασίας απονέμονται μετά από αξιολόγηση. Στις επιτυχούσες / στους επιτυχόντες παραχωρείται φιλοξενία για μία από τις δύο περιόδους του ακαδημαϊκού έτους, κατά την οποία θα εκπονήσουν έρευνα σε γνωστικά πεδία σχετικά με τις θεματικές του Μουσείου, οι οποίες καλύπτουν όλη την πορεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και επίσης πλειάδα πολιτισμών σε ολόκληρο τον κόσμο (Ισλάμ, Κίνα, Αφρική, Προκολομβιανή Αμερική, Κορέα κ.ά.). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Συλλογές στην ιστοσελίδα του Μουσείου benaki.org. Οι φιλοξενίες εργασίας διατίθενται για τις περιόδους του φθινοπώρου και της άνοιξης. Ειδικότερα για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, από την 1 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023 (1,5 μήνας) και από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 29 Μαρτίου 2024 (1,5 μήνας).

Οι φιλοξενίες εργασίας συνίστανται στη διαμονή στην Οικία Leigh Fermor, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φιλοξενούμενοι αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην εκπόνηση και τη συγγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.

Πριν την αναχώρησή τους, οι φιλοξενούμενοι υποβάλουν έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων τους στην Οικία Leigh Fermor. Το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να προσκαλέσει τις φιλοξενούμενες / τους φιλοξενούμενους στην Αθήνα ώστε να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην Επιστημονική Επιτροπή της Οικίας Leigh Fermor, το προσωπικό του Μουσείου και μέλη του ευρύτερου κοινού, κατά την κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής.

Η Επιστημονική Επιτροπή ενδέχεται να επιλέξει μελέτες φιλοξενούμενων προς δημοσίευση σε μορφή άρθρου στο επιστημονικό περιοδικό Μουσείο Μπενάκη.

To Μουσείο Μπενάκη δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει απευθείας χρηματοδότηση και ως εκ τούτου οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τα έξοδά τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους καθώς και τις μετακινήσεις τους προς και από την Οικία.

Στις φιλοξενούμενες / στους φιλοξενούμενους παρέχεται προσωπικός χώρος εργασίας, καθώς και ελεγχόμενη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Οικίας Leigh Fermor. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φιλοξενίες εργασίας απευθύνονται σε:

- ερευνήτριες / ερευνητές των οποίων τα γνωστικά πεδία συνδέονται με τις θεματικές των συλλογών του Μουσείου Μπενάκη (όπως αναφέρονται παραπάνω) και οι οποίοι είτε εργάζονται σε επιστημονικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, μουσείων και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων) είτε είναι επίτιμοι / ομότιμοι καθηγητές πανεπιστημίου και,

- ερευνητές χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή με σημαντικό ιστορικό δημοσιεύσεων ή ερευνητές των οποίων η έως τώρα επιστημονική πορεία υπόσχεται μελλοντική αριστεία.

Οι φιλοξενούμενοι πρέπει να μιλούν άπταιστα την αγγλική γλώσσα.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοποθεσίας ίσως είναι δύσκολο να φιλοξενηθούν στην Oικία Leigh Fermor άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Μουσείο Μπενάκη για περισσότερες πληροφορίες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από ειδικούς στη θεματική της έρευνας κάθε υποψήφιου και πιο συγκεκριμένα από διεπιστημονική ομάδα κριτών. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζεται από την Επιστημονική Επιτροπή της Οικίας Leigh Fermor, η οποία αποτελείται από τον Επιστημονικό Διευθυντή και τους επιμελητές του Μουσείου Μπενάκη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης ενδέχεται να κληθεί ο υποψήφιος σε συνέντευξη (τηλεφωνική ή με βιντεοκλήση). Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και η μετέπειτα έγκριση των επιλογών από τη Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη, είναι εμπιστευτικές.

Η επιλογή των φιλοξενούμενων της Οικίας Leigh Fermor βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

- επιστημονική αριστεία καθώς και προοπτικές μελλοντικής αριστείας,

- σαφήνεια, δομή και διατύπωση ερευνητικών στόχων στην πρόταση σε σχέση με την ποιότητα και τον εν δυνάμει αντίκτυπο της έρευνας,

- δυνητική απήχηση της έρευνας στο διδακτικό και συγγραφικό έργο του υποψήφιου, και 

- προτίμηση σε υποψήφιους οι οποίοι υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά. Προκειμένου να εξεταστεί νέα αίτηση από ερευνητή θα πρέπει να έχει
  παρέλθει διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ολοκλήρωση μιας φιλοξενίας εργασίας στην Οικία Leigh Fermor.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή σας θα πρέπει:

1. να συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα της αίτησης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά,

2. να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα παρακάτω αρχεία σε μορφή pdf:

- σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας με τίτλο και περίληψη (200 λέξεις) καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μιας παραγράφου),

- ερευνητική πρόταση (3 σελίδες, έως 1.000 λέξεις), η οποία να περιέχει περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας, χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένους στόχους και αιτιολογία γιατί η συγκεκριμένη έρευνα πρέπει να εκπονηθεί στην Οικία Leigh Fermor,

- λεπτομερές βιογραφικό και κατάλογο δημοσιεύσεων,

- δυο δείγματα πρόσφατων δημοσιεύσεων, και

- στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που θα παρέχουν σχετικές συστάσεις.

Τα έγγραφα μπορούν να είναι είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Το σύνολο των συνημμένων εγγράφων που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 ΜΒ. Αρχεία μεγαλύτερα των 10 ΜΒ πρέπει να αποστέλλονται μέσω WeTransfer ή άλλης συναφούς υπηρεσίας.

Μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων αρχείων από το Μουσείο Μπενάκη, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτησή σας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα απαιτούμενα αρχεία και η αίτηση θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Μουσείο Μπενάκη έως την 1η Δεκεμβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο 2023.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Το Μουσείο Μπενάκη διατηρεί το δικαίωμα αναβολής των φιλοξενιών εργασίας κατόπιν απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του σε περίπτωση ανωτέρας βίας (π.χ. σε περίπτωση κλιμάκωσης της πανδημίας). Στην περίπτωση αυτή, οι φιλοξενίες εργασίας θα μεταφερθούν για το επόμενο έτος.