Αρχική Κλείσιμο

Το Μουσείο Μπενάκη εδώ και 80 χρόνια προσφέρει ένα πολύπλευρο και καταξιωμένο πολιτιστικό έργο.

Για να μπορέσει να συνεχίσει πρέπει να καλύπτει με δικούς του πλέον πόρους το μεγαλύτερο μέρος από τις δαπάνες του, κάτι καθόλου εύκολο αυτόν τον καιρό. Σύμμαχοί μας, οι Ευεργέτες, οι Δωρητές, οι Χορηγοί, οι πολύτιμοι Φίλοι και όλοι όσοι πιστεύουν στις αξίες του Μουσείου. Το νέο Πρόγραμμα Στήριξης του Μουσείου Μπενάκη περιλαμβάνει:

  • 15 κατηγορίες μελών με ετήσια συνδρομή
  • 4 κατηγορίες εταιρικών μελών με ετήσια συνδρομή
  • Υιοθεσία θέσεως
  • Αναθεωρημένο τον θεσμό των χορηγιών
  • Υποδοχές δωρεών στις εισόδους των μουσειακών παραρτημάτων και δυνατότητα online δωρεών
  • Δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής

 

Για περισσότερες πληροφορίες: members@benaki.gr, corporatemembers@benaki.gr, sponsors@benaki.gr