Αρχική Κλείσιμο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COPYRIGHTS

Διαχείριση Φωτογραφικού Υλικού

Το Μουσείο Μπενάκη διαθέτει ειδική υπηρεσία διαχείρισης φωτογραφικού υλικού με μόνιμους συνεργάτες φωτογράφους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φωτογράφηση αντικειμένων από τις συλλογές του, καθώς και την αντιγραφή παλαιότερων φωτογραφιών.

Παραγγελία Φωτογραφικού Υλικού

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει στο Μουσείο (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με φαξ) παραγγελία φωτογραφικού υλικού (ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, διαφάνειες, slides προβολής και ψηφιακές εικόνες) από τα αντικείμενα των μόνιμων συλλογών του ή/και μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των λήψεων παλαιότερων και νεότερων Ελλήνων φωτογράφων, που έχουν κατατεθεί στο Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου.

Απαραίτητα είναι τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του μουσειακού αντικειμένου ή της φωτογραφίας από τη συλλογή του Φωτογραφικού Αρχείου (πηγή, προθήκη, υπομνηματισμός, φωτογράφος κ.ά.), καθώς και με τη χρήση για την οποία προορίζεται η αιτούμενη φωτογραφία (μελέτη, δημοσίευση, έκδοση κ.ά.).

Το φωτογραφικό υλικό δανείζεται στο χρήστη και πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 4 μήνες.


Επισυνάπτεται η Άδεια Χρήσης, η οποία πρέπει να σταλεί μετά την υπογραφή της, ταχυδρομικά ή με φαξ, στις παρακάτω διευθύνσεις:

1. Άδεια Χρήσης για τα αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη:
Μουσείο Μπενάκη
Κουμπάρη 1
10674 Αθήνα
Τηλ: 210 3671024
Fax: 210 3622547
Email: copyrights@benaki.gr

2. Άδεια Χρήσης για το υλικό του Φωτογραφικού Αρχείου:
Φωτογραφικό Αρχείο
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου
118 54 Αθήνα
Τηλ: 210 7211033
Fax: 210 345 3743
Email: photographic_archive@benaki.gr

Η μη εξουσιοδοτημένη εμπορική ή εκδοτική χρήση του υλικού απαγορεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλ. τους Όρους Χρήσης του υλικού.

Ο χρήστης οφείλει να καταβάλει στο Μουσείο Μπενάκη τα τέλη αναπαραγωγής του φωτογραφικού υλικού, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα δημοσίευσης ανάλογα με τη χρήση (εκπαιδευτική, επιστημονική, εμπορική, διαφημιστική κ.ά.).

Το Μουσείο καλύπτει τα ταχυδρομικά τέλη της απλής αποστολής ενώ σε περίπτωση αποστολής συστημένου ή ταχυμεταφοράς, το ποσό καταβάλλεται από τον παραλήπτη.


Τρόποι καταβολής των τελών

Τα τέλη αναπαραγωγής και δημοσίευσης πρέπει να εξοφληθούν πριν από την αποστολή του υλικού, με τους εξής τρόπους:
  • πληρωμή με μετρητά ή επιταγές σε διαταγή «Μουσείο Μπενάκη»
  • κατάθεση στο λογαριασμό του Μουσείου Μπενάκη
(Πληροφορίες: Λογιστήριο, 210 3671016-17).