Αρχική Κλείσιμο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της πολιτικής του Μουσείου Μπενάκη υπήρξε εξ αρχής η εκδοτική αποτύπωση της δράσης και της προσφοράς του. Η εκδοτική δραστηριότητα εντάθηκε μετά το 2000, σε συνάρτηση και κατ’ αναλογία με τους συνολικούς ρυθμούς της πολυεπίπεδης ανάπτυξής του. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς), πάνω από 500 εκδόσεις, 265 από τις οποίες διατίθενται αυτή τη στιγμή στο εμπόριο.
Περισσότερα