Αρχική Κλείσιμο

ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Με γνώμονα τη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και πολιτισμικής εμπειρίας, το Ίδρυμα φιλοξενεί αντιπροσωπευτικά τεκμήρια όλων των εποχών της ελληνικής και παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής από την προϊστορική εποχή μέχρι τους σύγχρονους χρόνους.

Το Μουσείο Μπενάκη είναι ένας από τους παλαιότερους μουσειακούς οργανισμούς που λειτουργούν στην Ελλάδα. Με γνώμονα τη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και πολιτισμικής εμπειρίας, το Ίδρυμα φιλοξενεί αντιπροσωπευτικά τεκμήρια όλων των εποχών της ελληνικής και παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής από την προϊστορική εποχή μέχρι τους σύγχρονους χρόνους. Στις συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνονται 47.388 αντικείμενα, περισσότερα από 160.000 βιβλία, πάνω από 1.000 αρχειακές μονάδες ιστορικών εγγράφων, 217.515 αρνητικά φωτογραφιών και 16.499 πρωτότυπα τυπώματα, καθώς και 32 αρχειακές μονάδες Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο Μουσείο Μπενάκη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, από τις Πολιτισμικές και Κοινωνικές Επιστήμες μέχρι την Πληροφορική και την Τεχνολογία. Η οργάνωση και η λειτουργία των τμημάτων του Μουσείου, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, συμβάλλουν καταλυτικά στην εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών. Συνεχής επιδίωξη του Ιδρύματος αποτελεί η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς και η παράλληλη διασύνδεσή της με τον σύγχρονο κοινωνικό και ερευνητικό ιστό. Για τον σκοπό αυτό το Μουσείο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με άλλα Ιδρύματα και αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού διαλόγου, ικανού να εντοπίζει και να επεξεργάζεται με συνέπεια τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις.

Επικοινωνία: Σταύρος Βλίζος, research@benaki.gr


Μέσα έρευνας

Το Μουσείο Μπενάκη υποστηρίζει την έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσα από ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων:

  • Βιβλιοθήκη
  • Αρχεία (Ιστορικά, Φωτογραφικά, Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Παραστατικών Τεχνών)
  • Τμήμα Πληροφορικής
  • Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης
  • Εκδόσεις
  • Τομείς έρευνας


Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο Μουσείο Μπενάκη αποτελεί τη βασική πηγή για ερευνητικές δραστηριότητες στους εξής τομείς:

I. Ανθρωπιστικές επιστήμες

II. Πληροφορική – Νέες Τεχνολογίες

III. Συντήρηση έργων τέχνης

 

Ολοκληρωμένα και τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα
Τομέας Ι. Ανθρωπιστικές επιστήμες
Τομέας III. Συντήρηση έργων τέχνης
Διεθνείς συνεργασίες