Αρχική Κλείσιμο

Συντήρηση έργων τέχνης

Συντήρηση έργων τέχνης
Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για τη διατήρηση, τη συντήρηση, την τεχνολογική διερεύνηση και παρουσίαση των συλλογών του μουσείου, το σχεδιασμό ενός αριθμού περιοδικών εκθέσεων καθώς και την ανάρτηση των έργων στους εκθεσιακούς χώρους.
Συνδυάζοντας την βαθειά γνώση της επιστήμης των υλικών με την πολυετή εμπειρία και την απαραίτητη πρακτική δεξιότητα, υποστηριζόμενο από τις νέες τεχνολογίες, την επιστημονική ανάλυση και την έρευνα, το προσωπικό του τμήματος ερμηνεύει τις καταπονημένες επιφάνειες, εκτιμά την προέλευση και το ιστορικό συντήρησης των έργων, σχεδιάζει και φέρει εις πέρας επεμβάσεις συντήρησης σε ένα ευρύτατο φάσμα αντικειμένων.

Οι συντηρητές εξετάζουν διεξοδικά τα αντικείμενα αξιολογώντας όλα τα δεδομένα προκειμένου, να προσδιορίσουν το ενδεδειγμένο κάθε φορά επίπεδο και το είδος των απαιτούμενων επεμβάσεων. Η ανάλυση, που πραγματοποιείται από το εργαστήριο Έρευνας, συχνά με τη συνεργασία εξωτερικών φορέων, συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων. Πέρα από την εφαρμογή και τη λεπτομερή καταγραφή των επεμβάσεων συντήρησης η ομάδα εξασφαλίζει ότι τα αντικείμενα είναι επαρκώς σταθερά για να μεταφερθούν με ασφάλεια στο πλαίσιο περιοδικών εκθέσεων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Φέρει επίσης την ευθύνη για ένα σύνολο ενεργειών εντός του μουσείου οι οποίες διασφαλίζουν τη διατήρηση των έργων για τις επόμενες γενιές.

Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ