Αρχική Κλείσιμο

Πληροφορική - Νέες Τεχνολογίες

Πληροφορική - Νέες Τεχνολογίες
Το Τμήμα Πληροφορικής του Μουσείου Μπενάκη ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την εισαγωγή, την ανάπτυξη, το συντονισμό και την υποστήριξη της χρήσης της πληροφορικής στο Μουσείο.

Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:

  • την ηλεκτρονική τεκμηρίωση και διαχείριση των συλλογών του Μουσείου με την ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων,
  • την ανάδειξη των συλλογών του Μουσείου και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα, με την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων (CD-RΟΜ, DVD-ROM, σταθμός πληροφόρησης επισκεπτών),
  • τη διεύρυνση της επικοινωνίας του Μουσείου με το κοινό, με την ανάπτυξη και διαρκή ενημέρωση του δικτυακού τόπου του Μουσείου,
  • την υποστήριξη των Τμημάτων του Μουσείου στη χρήση της πληροφορικής,
  • την παραγωγή προτύπων ορολογίας για την τεκμηρίωση των πολιτισμικών πληροφοριών των αντικειμένων του Μουσείου,
  • την ψηφιοποίηση των συλλογών και αρχείων και τη διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων με τη λειτουργία ειδικού εργαστηρίου ψηφιοποίησης.


Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Τμήμα Πληροφορικής έχει παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη των επιστημών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και έχει συμμετάσχει ενεργά σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων δοκιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν νέες και πρωτοποριακές, για την εποχή τους, τεχνολογίες των πληροφοριών.

Συστήματα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης μουσειακών αντικειμένων

Τεχνολογίες των Πολυμέσων και του Διαδικτύου

Τεχνολογίες ∆ιαδικτύωσης µε άλλα Μουσεία και πολιτιστικούς οργανισµούς

Το ενημερωτικό δελτίο Μίτος