Αρχική Κλείσιμο

Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

Ανθρωπιστικές επιστήμες

Η παραγωγή χάλκινων αντικειμένων στην ύστερη αρχαιότητα

Mamluk textiles. Fabrics in context

Συλλογή Κινεζικής Τέχνης Μουσείου Μπενάκη

Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων (17ος-20ος αι.) Μουσείου Μπενάκη

«Εικόνες από το μέλλον της Επανάστασης. Ατλαντικός κοσμοπολιτισμός και φιλελληνισμός (18ος – 19ος αιώνας)

«Παρίσι-Αθήνα 1919-1939: “το διπλό ταξίδι”»

Πρόσωπα και τόποι από το Αρχείο Αγώνα του Μουσείου Μπενάκη

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου Αιώνα

Έρευνα και καταγραφή του καλλιτεχνικού έργου της Ελένης Βερναδάκη

"Ερευνητικό πρόγραμμα Αμυκλών"

Συντήρηση έργων τέχνης

«Έλεγχος Αυθεντικότητας και Διασφάλιση Ταυτότητας Αρχαιολογικών Αντικειμένων, Έργων Τέχνης και Τεχνολογικά Πιστών Αντιγράφων με Μη Καταστρεπτικές Τεχνικές»

«Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση χρωστικών σε ζωγραφικά έργα του 20ού αιώνα με τη χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών. Εφαρμογή σε Ζωγραφικά έργα του Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα που ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη

«Τεχνολογική μελέτη εικόνων του 14ου – 15ου αιώνα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης - Συλλογή της Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών»

«Χάλκινα Σκεύη της Ύστερης Αρχαιότητας: Τεχνική κατασκευή και Διακόσμηση, Σύσταση και Συντήρηση»

«Τεχνική μελέτη και συντήρηση Επιταφίου, δωρεάς Βαλαδώρου, XIV αι.»

«Ψηφιακή αναπαραγωγή συμπληρώσεων για χάρτινες στερεοσκοπικές διαφάνειες»

Διεθνείς συνεργασίες

Μουσείο Μπενάκη – Princeton University

Μουσείο Μπενάκη – Λεβέντειος Πινακοθήκη